Mesilasi ohustavad taimekaitsevahendid on mürgised ka inimestele

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) hiljutine raport näitab, et taimekaitsevahendite rühm, mida seni on seostatud mesilaste massilise hävinguga, on oma olemuselt ohtlik ka inimestele. Neonikotinoide sisaldavad taimekaitsevahendid (eriti atsetamipriid ja imidaklopriid) takistavad inimese närvisüsteemi normaalset arengut ja toimimist, kahjustavad õppimise ja mäluga seonduvaid ajustruktuure ja talitlust.mesi-mesilane-õiel-v.jpg
Raport viitab tõendusmaterjalile, mis näitab neonikotinoidide mürgisust inimeste närvisüsteemile. Euroopa Komisjoni nõudel viis ekspertpaneel läbi põhjalikuma uuringu, mis avaldati ajakirjas PLOS ONE.

Uuringus leiti, et praegused maksimaalsed lubatud neonikotinoididega kokkupuute tasemed on liialt liberaalsed, kujutades ohtu tervisele nii lühema- kui ka pikemaajaliselt. Mõned praegused normatiivid ei taga piisavat kaitset närvisüsteemi mürgistuse eest ning vastavaid tasemeid tuleks alandada.
Ekspertide hinnangul on praegused lubatud tasemed ülemäära kõrged nii atsetamipriidi kui ka imidaklopriidi jaoks. Erinevaid kokkupuutetasemeid tuleks vähendada peaaegu 70 protsenti.  EFSA loodab kehtestada vastavale ühendite rühmale karmimad regulatsioonid ning hakata täpsemalt kontrollima ka keemiatehastes tehtavaid mürgisuse teste. Niisamuti on plaanis hakata edaspidi hindama kõikide neonikotinoidsete ainete toksilisust, nõudes uue kemikaali kasutuselevõtu heakskiidu saamiseks ka andmeid ühendi ohutuse kohta arenevale närvisüsteemile. Testid võiksid hõlmata nii laborikatseid rakkudega kui ka katseloomadega läbiviidavaid eksperimente.

Loe lisaks: Neonicotinoid pesticides not just a threat to bees; humans also at risk

Toimetas: Katrin Sak
Allikkas: http://teadus.err.ee/